המהפכה החקיקתית בנושא צוואות

המהפכה החקיקתית בנושא צוואות

מאת: עו"ד יעל פרי

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה בין שני אנשים הקובעת כי כל אחד מהצדדים, לאחר פטירתו, מוריד לצד האחר את כל רכושו ורק במידה ובן הזוג היורש אינו בחיים יועבר הרכוש לילדים המשותפים של בני הזוג. צוואות מסוג זה נערכו חדשות לבקרים על ידי בני זוג.
צוואות הדדיות כפי שנערכו טרם שינוי החקיקה יצרו בעיות רבות אשר המחוקק ו/או בתי המשפט לא נתנו להן מענה.

כך לשם הדוגמא, בן זוג אשר ירש את מלוא רכושו של בן זוגו לאחר פטירתו ולימים הכיר בן זוג חדש וערך צוואה חדשה לפיה, הוא מוריש לבן זוגו (החדש) את מלוא רכושו ובכך למעשה, מלוא עיזבונו של בן הזוג (הראשון) שנפטר, הועבר לידיו של בן הזוג החדש מבלי שבן הזוג (הראשון) נתכוון לכך ואף ייתכן כי היה מתנגד לכך.
למעשה טרם התיקון לחוק, בני זוג יכלו לשנות צוואה הדדית ללא כל מגבלה ואף ללא הודעה בדבר השינוי לצד השני . השינוי יכל להיערך בין אם בני הזוג בחיים ובין אם אחד מבני הזוג נפטר. במצב זה, עיקרון ההסתמכות של בני הזוג שערכו צוואות הדדיות נפגע קרי נוצר מצב קשה של פגיעה ברצון המוריש.

במה הועיל התיקון לחוק?
על פי התיקון לחוק, שני המצווים המעוניינים לערוך צוואות הדדיות, חייבים לכתוב אותןעל מסמך אחד או שניים, אשר נכתבובאותה העת.

על פי סעיף 8 לחוק הירושה, ישנם מגבלות לביטול צוואה. כלומר צוואות הדדיות שנערכו על ידי בני זוג יבוטלו רק בתנאים מסוימים.

על מנת לבטל צוואה הדדית כאשר בני הזוג בחיים, יש לשלוח הודעה בכתב לבן הזוג על ביטול הצוואה. רק הודעה שנשלחת בכתב מהווה ביטול צוואה הדדית כדין.
על מנת לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג, או לאחר שהפך בןהזוג לפסול דין, על בן הזוג המבקש לבטל את צוואתו להסתלק מהעיזבון. במקרה שבן הזוג מבקש לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג ועיזבונו של בן הזוג שנפטר חולק, על בן הזוג המבקש לשנות את צוואתו להשיב לעיזבון את הנכסים שהגיעו לידיו. מצב זה עלול להיות בעייתי שכן לעיתים מבקש בן הזוג לשנות את הצוואה זמן רב לאחר פטירת בן זוגו.

מה ניתן לעשות?
ישנם מספר פתרונות ודרכים להתגבר על מכשול זה.
לדוגמא, בני הזוג יכולים להסכים ולקבוע בצוואתם ההדדית מנגנון לפיו, במידה ובן הזוג שנותר בחיים מעוניין לשנות את צוואתו לאחר פטירת המוריש (ובכך למעשה לבטל את הצוואה ההדדית) הוא יכול לעשות כן בכפוף לכך כי כל הרכוש שנצבר עד למועד הפטירה של המוריש יתחלק כאמור בצוואה ההדדית (לשם הדוגמא יעבור לילדים) וכי הרכוש שנצבר על ידי בן הזוג שנותר בחיים, לאחר מועד פטירת בן הזוג יוכל בן הזוג שנותר בחיים לחלקו ככל העולה על רוחו.
בכך למעשה מתגברים על הבעייתיות של ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג וחלוקת העיזבון על פי הצוואה ההדדית.

לאור השינוי בחקיקה והקשיים כמפורט במאמר זה, חשוב לערוך צוואה על ידי עורך דין הבקיא בסוגיות אלו.

על בני זוג שערכו צוואה הדדית לפני התיקון לחוק, לערוך צוואה חדשה על מנת להבטיח כי רכושם יחולק בהתאם לרצונם ועל מנת למנוע סכסוכים פוטנציאלים בין יורשיהם שכן על פי תיקון 12 לחוק הירושה, התיקון לחוק לא חל על צוואות שנערכו טרם כניסתו של התיקון לתוקף.

נכתב ע"י עו"ד יעל פרי .
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.