הוצאות נסיעה- כל מה שרצית לדעת /עורכת הדין יעל פרי

הוצאות נסיעה- כל מה שרצית לדעת /עורכת הדין יעל פרי

מאת: עו"ד יעל פרי

מי זכאי להחזר הוצאות נסיעה?

כל העובדים במשק זכאים לדמי נסיעה- קרי החזר הוצאות נסיעה לעבודה וחזרה ממנה למעט קבוצות העובדים הבאות:

  1. עובדים אשר גרים בסמיכות למקום עבודתם- כלומר מרחק שלא עולה על 500 מטרים.
  2. הזכאות לדמי הנסיעה כאמור כפופים להסכמים אישים ו/או הסכמים קיבוציים ובלבד שאינם פוגעים בעובד.
  3. עובדים אשר נחשבים כבעלי מוגבלות ומועסקים על ידי מפעלים אשר משרד האוצר משתתף במימון שלהם.
  4.  עובדים אשר לרשותם הסעות שניתנות ע"י המעסיק מביתם למקום העבודה.

דמי הנסיעה:

בהתאם לדין, על המעסיק לשלם לעובד בגין עלות נסיעותיו בפועל, עד לסך מקסימלי של 22.70 ₪ ליום (סכום המשתנה מעת לעת, ועדכני למועד כתיבת המאמר). חישוב התשלום נעשה בהתאם לכמות האוטובוסים להם נזקק העובד בכדי להגיע ממקום מגוריו למקום עבודתו וזאת בהתאם לעלות כרטיסי נסיעה מוזלים או כרטיסי חופשי חודשי באם קיימים כאלה. עובד רשאי לדרוש תשלום בגין נסיעה באוטובוס שני רק באם הוא נדרש לנסוע באוטובוס זה למרחק של 3 תחנות לפחות.

הגעה לעבודה ברכב פרטי מזכה את העובד בדמי נסיעה

עובד אשר מגיע למקום עבודתו באמצעות רכבו הפרטי יהיה זכאי לתשלום דמי נסיעות על פי התשלום אשר היה אמור להיות משלום לו באם היה מגיע למקום עבודתו באמצעות תחבורה ציבורית וכאמור עד לסך מקסימאלי של 22.70 ₪ ליום. עובד לא יהיה זכאי לקבלת תשלום נוסף אף אם עלויות הנסיעה ברכבו הפרטי גבוהות יותר, אלא אם כן קיבל לכך הסכמה מפורשת מהמעביד אשר באו לידי ביטוי בחוזה עבודה אישי או הסכמה אחרת.

תשלום בגין נסיעות בתקופת היעדרות

עובד אשר לא הגיע לעבודתו מחמת מחלה, חופשה או כל סיבה אחרת אינו זכאי לקבלת תשלום דמי נסיעות בגין אותה תקופת היעדרות. יחד עם זאת, ככל שהמעסיק משלם לעובד לפי עלות חופשי –חודשי, הרי שחל איסור להפחית לו את החלק היחסי בגין אותם ימים, ועל המעסיק לשלם את עלות כרטיס החופשי חודשי במלואו.

האם ניתן להכליל את דמי הנסיעות בשכרו הכולל של העובד.

הכללת דמי הנסיעות בשכרו הכולל של העובד הינה מותרת ואפשרית רק בהתקיימותם של התנאים הבאים:
–  העובד הסכים לכך באופן מפורש וחד משמעי (עדיף כי הסכמה זו תינתן בכתב על מנת למנוע מחלוקות בעניין זה).
– שכרו הכולל של העובד ישתנה בהתאם לשינוי מחיר דמי הנסיעות לפי הקבוע בצו ההרחבה.

אי תשלום דמי נסיעות

אי תשלום דמי הנסיעות כמתחייב ו/או אי תשלום מספיק של דמי נסיעות מהווה הרעת תנאים. במקרים מסוימים, הרעת תנאים, מקנה לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר,  משמע להתפטר ולקבל את פיצויי הפיטורין.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהמשיב כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד