הוטרדת מינית? החוק מגן עליך! / עורכת הדין יעל פרי

הוטרדת מינית? החוק מגן עליך! / עורכת הדין יעל פרי

מאת: עו"ד יעל פרי

הטרדה מינית הינה פגיעה בעלת אופי מיני באדם אחר (גבר או אישה) כאשר ניתן להגדירה באופן כללי הכניסה למרחב הפרטי של אדם בניגוד לרצונו.

מטרת החוק הוא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.
בין היתר, תכלית החקיקה היא למדר את התופעה של הטרדה מינית הן של גברים והן של נשים ולהגיד את המודעות לסוגיה זו אשר לא זכתה לחשיפה מספקת בקרב הציבור ובהקשר זה קבעה החקיקה גם מהם חובות המעביד בנוגע להעלאת המודעות בנושא הטרדה מינית והטילה על המעביד חובות ביצוע.

 

הטרדה מינית אינה באה לידי ביטוי במגע בלבד, גם הערות בעלות אופי מיני, בדיחות, מבטים, קריאה בשמות או בכינויים בעלי אופי מיני, שליחת מכתבים בעלות אופי מיני ואף תליית תמונות בעלות אופי מיני במקום העבודה יכולה להוות הטרדה מינית.
המחוקק אמנם הגדיר בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") את המונח "הטרדה מינית" אך עדיין אנו רואים כי אין הגדרה חד משמעית בפסיקה וכי ההגדרה נותרה רחבה ופתוחה לפרשנות.

החוק מגדיר מהם צורות ההתנהגות המאפיינות הטרדה מינית כדלקמן:
 
1.
סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותוהוא בעל אופי מיני;
2.
מעשים מגונים
3.
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונייןבהצעות האמורות
4.
התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראהלמטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
5.
 התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתוהמינית
6.
הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאותהמשנה (א) עד (ג), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטרידכי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
 
א.
לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;
ב.
למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופלבמטפל
ג.
לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסיעבודה או בשירות.
באופן כללי, הטרדה מינית הינה פעולה הפוגעת בכבודו של אדם, משפילה ומבזה אשר מפלה את המוטרד לרעה.
ככלל, על המוטרד להביע את התנגדותו ו/או את יחסו להטרדה המינית ולהבהיר כי הוא אינו מסכים להטרדה המינית ממנה הוא סובל. יחד עם זאת, החוק מגדיר חריגים לכלל בהם גם אם המוטרד לא יביע את התנגדותו למעשה ההטרדה ייראו במעשה כהטרדה מינית על כל המשתמע מכך וזאת על מנת להגן ולהקל על המוטרד החושש לביטחונו.
ואלו הם המקרים:
·         הטרדה מינית במצב של סחיטה.
·         התייחסות מבזה או משפילה
·         ניצול יחסי מרות במקום עבודה.
·         ניצול של יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול של קטין חסר ישע.
·         ניצול תלות במסגרת טיפול נפשי או רפואי בין מטופל למטפל.
מטרת החוק למנוע כפייה של אדם אחד על אדם אחד בניגוד לרצונו קל וחומר כאשר המטריד בעל מרות על המוטרד כגון מערכת יחסים של מעביד ועובד.
יש לציין כי תלונות על הטרדה מינית זוכות להתייחסות בכובד ראש גם אם הם בוצעו על ידי מבטים ו/או בדרך מילולית וללא מגע פיזי.
מה עליך לעשות אם הוטרדת מינית?
יש להתעמת עם המטריד ולהבהיר כי מדובר בהטרדה מינית הפוגעת בכם. עדיף לעשות כן במקום ציבורי. ככל שהדבר אפשרי הקליטו את ההתאמתות.
יש לערוך רשימה של אירועי ביצוע ההטרדות המיניות לרבות מקום ותאריכים וכיצד בוצעה ההטרדה.
דווחו על ההטרדה למעביד/הורים/ גורם רשמי בו התרחשה ההטרדה.

הגישו תלונה על ההטרדה המינית למשטרה.

נכתב ע"י עו"ד יעל פרי .

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.