חשיבותו של חוזה השכרת דירה או נכס עסקי

חשיבותו של חוזה השכרת דירה או נכס עסקי

מאת: עו"ד יעל פרי

חשיבותו של חוזה השכרת דירה או נכס עסקי – עורכת הדין יעל פרי

ישנה דעה רווחת ומוטעית הממעיטה בחשיבותו של חוזה השכירות לדירה או לעסק. נוכח כך, אנו נתקלים יותר ויותר בשימוש בחוזה שכירות פשוט שאינו ממצה ואינו מספק את ההגנה הראויה לבעלים של נכס ו/או לשוכרים של נכס.

הנטייה של הקהל הרחב להמעיט בחשיבות חוזה השכירות מובילה בהרבה מהמקרים למצב בו שוכרים ו/או בעלים של נכס נאלצים לפנות יותר ויותר לבתי המשפט בתביעה לנזקים שנגרמו להם בתקופת השכרת ו/או שכירות נכס.
קיימת חשיבות רבה לבדיקות שעל הצדדים לעשות טרם חתימתם על חוזה שכירות (הדבר נכון הן לגבי המשכיר והן לגבי השוכר).

חוזה שכירות לנכס הינו חוזה מורכב המחייב מעורבותו של גורם מקצועי.
לשם הדוגמא, המשכיר צריך להבטיח כי מופקדות לטובתו בטוחות טובות לשמירה על הנכס אותו הוא משכיר ופירוט רחב וברור לגבי ביצוע פעולות במצב של אי תשלום דמי שכירות, אי שמירה על מצבו של הנכס ו/או אי פינוי במועד וכו'
על השוכר להבטיח את עניין הגמישות בחוזה ולהגדיר באופן ברור וחד משמעי את דמי השכירות, תיקונים דרושים ,תקופת השכירות, תקופות אופציה וכו'.

עריכת חוזה שכירות באמצעות עורך דין להבדיל מחתימה על חוזה שכירות אשר זכה לכינוי "חוזה שכירות סטנדרטי" מונעת עוגמת נפש רבה וחסכון של עלויות גבוהות, במצב של חוסר בהירות והעדר התייחסות מספיקה לסוגיות הכרחיות בחוזה השכירות "הסטנדרטי".

הוצאה כספית היום על חוזה שכירות ראוי ומתאים תחסוך בהכרח הוצאה גבוהה יותר בעתיד במקרה של הפרת חוזה השכירות.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.