כל מה שחשוב לדעת על העברת משק ללא תמורה בין קרובים/עורכת הדין יעל פרי

כל מה שחשוב לדעת על העברת משק ללא תמורה בין קרובים/עורכת הדין יעל פרי

מאת: עו"ד יעל פרי

העברת המשק ללא תמורה בין בני המשפחה הינה פיתרון בו בוחרות משפחות רבות וזאת על מנת להסדיר את העברת המשק עוד בחייהם לקרוביהם, על מנת להבטיח כי המשק יועבר לידיים בהם הם בחרו ובאופן זה למנוע סכסוכים במשפחה לאחר פטירתם ו/או למנוע סכסוכים במשפחה עוד בעודם בחיים.

ישנה נטייה למעברי משק ו/או למקבלי המשק ללא תמורה להסתפק בתצהירי העברה ללא תמורה בנוסח הלקוני .

יחד עם זאת, לעיתים לצד העברת המשק ישנם הסכמות בדבר התחייבויות שעל מקבל המשק לעמוד בהם בכפוף לקבלת המשק לידיו כגון: טיפול במעבירי המשק עד גיל 120  לעיתים לרבות תמיכה כלכלית. או התחייבות לא למכור את המשק מתוך מטרה שהמשק יישאר בבעלות המשפחה לדורות. או נשיאה בחובות של המשק וכו'.

בעלי משקים רבים, לא מעלים תנאים אלו או דומים להם על הכתב במהלך העברת המשק ללא תמורה מאחר מתוך אמונה בבן משפחתם ולפיכך הם אינם מרגישים צורך לעגן את כל ההסכמות בניהם בכתב או לחלופין רואים בהתחייבות לצד קבלת המשק כמשהו "ברור מאליו" .

יחד עם זאת, דרך פעולה זו מסוכנת למעבירי המשק ו/או למקבלי המשק ללא תמורה עת נותר פתח לסכסוכים ומחלוקות בין בני המשפחה אשר עלולות לסכן את מקבל המשק בביטול מתן המתנה (קבלת המשק ללא תמורה) והשבת המשק לידי המעביר או לחלופין מסכן את המעביר בהעברת המשק ללא הבטחה כי התנאים אשר הציבו לבני משפחתם עת העבירו את המשק יקוימו.

לכן, אם המשק מועבר בהעברה ללא תמורה לצד התחייבויות של מקבל המתנה הרי שיש להסדיר את התחייבויות אלו על הכתב

העברה ללא תמורה  (הן לגבי משק והן לגבי דירה רגילה) מהווה עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין.

בהתאם לכך יש לדווח על העברת המשק ללא תמורה.

יחד עם זאת, בניגוד לעסקת מקרקעין רגילה, מי שמעביר משק ללא תמורה פטור מתשלום מס שבח וכן מתשלום דמי הסכמה . מיסים אלו חלים על מי שמוכר משק אך לא על העברה ללא תמורה.

על הקונה קרי מקבל המשק לשלם מס רכישה מופחת (1/3 מתשלום מס הרכישה הרגיל לפי מדרגות המס הקבועות בחוק). יצוין כי לשם חישוב מס הרכישה יש להעריך את שוויו של המשק .

יוער מאחר ומדובר במשק חקלאי הבנוי הן משטח חקלאי והן ממבנה למגורים הרי שישולם מס רכישה לפי מדרגות שונות לגבי מבנה המגורים ושונות לגבי השטח החקלאי.

 

 

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.