המעביד מאחר בתשלום השכר? הנך זכאי לפיצויי הלנת שכר- עורכת הדין יעל פרי

המעביד מאחר בתשלום השכר? הנך זכאי לפיצויי הלנת שכר- עורכת הדין יעל פרי

מאת: עו"ד יעל פרי

  1. חוק הגנת השכר קובע, כי אי תשלום שכר המגיע לעובד בזמן, כפי שנקבע בחוק, מהווה "הלנת שכר".
  2. על פי חוק, משכורתו של עובד תשולם בראשון לכל חודש, כאשר תשלום עד לתשיעי לחודש לא ייחשב כהלנת שכר אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעביד לבין העובד בדבר מועד תשלום השכר.
  3. שכר עבודה כולל, בין היתר, שעות עבודה רגילות, נוספות, תוספות קבועות כגון וותק ותפקיד, חופשה, חגים , דמי מחלה וכו'
  4. במצב שעובד כלל לא קיבל שכר יכול הוא להגיש תביעה לקבלת פיצויי הלנת שכר תוך שנה מהיום שבו היה צריך לקבל את שכרו. באם העובד קיבל את שכרו (להבדיל ממצב שכלל לא קיבל הוא את שכרו) יכול הוא להגיש תביעה לקבלת פיצוי-הלנת שכר תוך 60 ימים מהיום שבו קיבל את שכרו ובנסיבות מיוחדות תוך 90 יום.
  5. יחד עם זאת, אם הלין המעביד את שכרו של עובד שלוש פעמים בתקופה של שנה, יכול העובד להגיש את תביעתו לפיצויי הלנה תוך שלוש שנים ולא 60 יום.
  6. פיצויי הלנת שכר הינם פיצויים בשיעורים גבוהים אך ראוי להדגיש, כי בית הדין לעבודה, נוטה שלא לתת פיצויי הלנה מלאים, למעט מקרים חריגים.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהמשיב כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד