כל מה שצריך לדעת על בן ממשיך במשק חקלאי

כל מה שצריך לדעת על בן ממשיך במשק חקלאי

מאת: עו"ד יעל פרי

 1.  מיהו בן ממשיך? על פי ההגדרה, מדובר בבן אחד בלבד (או בנכד אחד) המחזיק בנחלה בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת של הוריו או מכוח ירושה במשק חקלאי. הבן הממשיך הוא הבן שבונה את ביתו בחלקה שליד בית הוריו, מעבד את המשק יחד עם הוריו, ולאחר פטירת הוריו הוא יהיה הוא לבעל הנחלה במקומם
 2. האם ניתן למנות יותר מילד אחד כבן ממשיך? מטרתו של מנהל מקרקעי ישראל היא לשמר את היחידה החקלאית כיחידה אחת שלמה שאינה ניתנת לחלוקה או לפיצול. הרעיון העומד מאחורי החלטה זו היא שימור המשק החקלאי והגשמת ייעודו ככזה לפיכך, המדיניות הרווחת הינה למנוע את פיצולו של המשק.ומשכך המשק מועבר לבן אחד (ובן/ת זוגו) קרי הבן הממשיך.
 3. מהו החוזה המשולש?החוזה המשולש מסדיר ברוב המושבים בארץ את מערכת היחסים בין חבר המושב, מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית והוא מגדיר את מצב הזכויות הנהוג במשקים: הצדדים לחוזה המשולש הינם שלושה כדלקמן:
  א.       מנהל מקרקעי ישראל, המהווה את הבעלים של המשקים החקלאיים.
  ב.       הסוכנות היהודית – אשר הינה הגוף אשר שוכר את המשקים החקלאיים ממנהל מקרקע ישראל והוא מהווה את הגוף המיישב.
  ג.       המושב/האגודה – הגוף אשר מעביר את הזכויות במשקים החקלאיים לחברי האגודה.
 4. מהו ההסכם הדו צדדי?חוזה תלת שנתי הנכרת בין מינהל מקרקעי ישראל לאגודה.
 5. האם יש הבדל בעת מינוי בן ממשיך בסוג החוזה החל על המשק שלי? (משולש או דו צדדי?) כאמור החוזה החל על המשק מסדיר את מערכת היחסים של חברי האגודה והיכולת שלהם למנות בן ממשיך ו/או להוריש את המשק. כל חוזה מגדיר בצורה שונה מה דרך מינויו של בן ממשיך ולפיכך יש חשיבות מכרעת לסוג החוזה החל על המשק.
 6. כיצד ממנים בן ממשיך? על הורי הבן הממשיך, בעלי המשק, להגיש בקשה לאגודה, סוכנות יהודית ומנהל מקרקעי ישראל למנות את הבן שנבחר להיות הבן הממשיך. יצוין כי רישום זכויותיו של הבן הממשיך במנהל מקרקעי ישראל כבעלים של המשק מתאפשר רק לאחר פטירת הורי הבן הממשיך.
 7. אם הורי מינו אותי כבן ממשיך האם אני בעל הזכויות במשק? זכויותיו הקנייניות של הבן הממשיך במשק מוסדרות לאחר פטירת הוריו. כלומר טרם פטירת ההורים, לבן זכויות המוענקות לו על ידי הוריו ואין הם זכויות קנייניות לפיכך לשם הדוגמא , הבן הממשיך לא יוכל למכור את המשק אלא רק לאחר פטירת הוריו. יחד עם זאת, משמונה הבן כבן ממשיך למשק , ניתן יהיה למנוע מהורי הבן הממשיך למכור את המשק ללא הסכמת הבן הממשיך ו/או פיצוי הולם לבן הממשיך. יחד עם זאת, ניתן להעביר את הזכויות במשק לבן עוד בחיי ההורים בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מנהל מקרקע ישראל.
 8. האם ניתן לבטל את מינוי הבן הממשיך? מינוי בן ממשיך נעשה בחייהם של בעלי הנחלה אך הזכויות מועברות לידי הבן הממשיך  רק לאחר פטירת הורי הבן הממשיך. מינוי שהושלם (רשות מקרקעי ישראל, אגודה שיתופית וסוכנות יהודית) מהווה התחייבות בלתי חוזרת אשר לא ניתן לחזור ממנה. ככל והמינוי לא הושלם הרי שמדובר  בהתחייבות לתת מתנה. התחייבות זו מחייבת מסמך בכתב. במקרים מסוימים, הקבועים בדין, הורי הבן הממשיך יוכלו לחזור בהם מהתחייבות זו ולבטל את מינוי הבן הממשיך.
 9.  האם ניתן להוריש את המשק? החוזה המשולש קובע כי, חבר המושב רשאי להעביר את זכויותיו כבר רשות במשק, לאחר פטירתו, לבן ממשיך בו הוא בוחר ובלבד שאותו בן אושר על ידי המושב והסוכנות על פי הנהלים והקריטריונים של מנהל מקרקעי ישראל.כאשר לא נבחר בן ממשיך בהתאם לתנאי מנהל מקרקעי ישראל, ימונה הבן הממשיך בהתאם לסעיף 114 לחוק הירושה. בהתאם לחוזה הדו צדדי הקריטריונים להורשה הינם שונים ותלויים במועד חתימת החוזה הדו צדדי.
נכתב ע"י עו"ד יעל פרי .
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.